Βιβλία


Βιβλία

  1. Σπηλιώτης Ι., Καρκίνος:Ποιος είσαι;Πού ζεις;Πώς ζεις;, Broken Hill 2017  Αθήνα
  2. Σπηλιώτης Ι., Ζώρας Ο., Τέντες Α., Τοπικοπεριοχικές θεραπείες στην Ογκολογία, Broken Hill 2016 (σελ. 135) Αθήνα.
  3. Halkia E., Spiliotis J., Surgery for PELVIC MALIGNANCIES, Broken Hill Publishers Ltd 2014 (σελ. 272) Νέα Υόρκη.
  4. Spiliotis J., Tepetes K. Cancer Surgery in the Elderly, Nova Biomedical, 2011 (σελ. 342) New York.
  5. Σπηλιώτης Ι., Τέντες Α., Ντάτσης Α. Αντιμετώπιση περιτοναϊκής καρκινωμάτωσης, Εκδόσεις ΠΑΡΙΣΙΑΝΟΥ 2008 (σελ. 350) Αθήνα.
  6. Σπηλιώτης Ι., Ρογδάκης Α Εντεροδερματικά σύριγγα, Εκδόσεις ΤΥΠΟΡΑΜΑ 2003 (σελ. 150) Πάτρα.
  7. Σπηλιώτης Ι., Ρογδάκης Α., Χρηστάκης Χ., Χριστοπούλου Α. Θέματα Ογκολογίας 2003, Εκδόσεις ΤΥΠΟΡΑΜΑ 2003 (σελ. 200) Πάτρα
  8. Σπηλιώτης Ι. Καρκίνος, Από την άγνοια στον φόβο, Αχαϊκές Εκδόσεις 1999 (σελ. 500) Πάτρα
  9. Spiliotis J. Apport d' octreotide associe a la Nutrition parenterale totale dans les fistules digestives. Εκδ. Πανεπιστ. Montpellier 1992 (σελ. 60)  Montpellier

 

 

 

 

Copyright © hipec.gr 2012 | Developed by Dr. Graphics