Δημοσιεύσεις

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΣΕ ΞΕΝΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ

 1. Cytoreductive Surgery Plus Hyperthermic Intraperitoneal Chemotherapy for Patients with Peritoneal Metastases from Endometrial Cancer.Cornali T, Sammartino P, Kopanakis N, Christopoulou A, Framarino Dei Malatesta M, Efstathiou E, Spagnoli A, Ciardi A, Biacchi D, Spiliotis J.Ann Surg Oncol. 2017 Dec 27. doi: 10.1245/s10434-017-6307-3. PMID:29282600
 2. Hepatobiliary and pancreatic procedures during cytoreductive surgery and HIPEC.Kyriazanos I, Kopanakis N, Kalles V, Tzivanakis A, Nikolaou G, Efstathiou E, Spiliotis J.J BUON. 2017 Sep-Oct;22(5):1338-1344. PMID:29135123
 3. Does upfront therapy with cytoreductive surgery and HIPEC confer a survival benefit in patients with synchronous gastric peritoneal carcinomatosis when compared with patients with metachronous gastric peritoneal carcinomatosis?Kopanakis N, Efstathiou E, Sarris D, Spiliotis J.J BUON. 2017 Sep-Oct;22(5):1144-1147.PMID:29135095
 4. Hepatocellular Carcinoma Peritoneal Metastasis: Role of Cytoreductive Surgery and Hyperthermic Intraperitoneal Chemotherapy (HIPEC).Spiliotis J, Nikolaou G, Kopanakis N, Vassiliadou D, Terra A, Efstathiou E.Gulf J Oncolog. 2017 May;1(24):20-23.PMID:28797997
 5. Perioperative systemic chemotherapy for peritoneal mucinous appendiceal carcinomas treated with cytoreductive surgery & HIPEC.Spiliotis J, Kopanakis N, Efstathiou E, Vassiliadou D, Argiriou O, Rogdakis A, Valavanis C.J BUON. 2017 May-Jun;22(3):783-789.PMID:28730790
 6. Male breast cancer originating in an ectopic breast tissue in the umbilicus A Case Report.Kopanakis N, Tzaida O, Nikolaou G, Ermidis D, Manou V, Efstathiou E, Spiliotis J.Ann Ital Chir. 2016 Nov 4;87. pii: S2239253X16024920.PMID:28098564
 7. Locoregional treatment of peritoneal sarcomatosis A single-centre experience.Spiliotis J, Kopanakis N, Argyriou EO, Vafias E, Efstathiou E.Ann Ital Chir. 2016;87:333-336.PMID:27680058
 8. Intratumor and circulating clonal heterogeneity shape the basis of precision breast cancer therapy.
  Ziogas DESpiliotis JLykoudis EGZografos GCRoukos DH.
  Future Oncol. 2017 Jan;13(2):113-116. Epub 2016 Sep 1.PMID:7581662 DOI:10.2217/fon-2016-0307
 9. Male breast cancer originating in an ectopic breast tissue in the umbilicus A Case Report.
  Kopanakis N, Tzaida O, Nikolaou G, Ermidis D, Manou V, Efstathiou E, Spiliotis J.
  Ann Ital Chir. 2016 Nov 4;87. pii: S2239253X16024920 PMID:28098564
 10. Locoregional treatment of peritoneal sarcomatosis A single-centre experience.
  Spiliotis J, Kopanakis N, Argyriou EO, Vafias E, Efstathiou E.
  Ann Ital Chir. 2016;87:333-336, PMID:27680058
 11. Intensive care unit hospitalization after cytoreductive surgery and hyperthermic intraperitoneal chemotherapy.
  Spiliotis J, Argiriou EO, Kopanakis N, Vaos N, Rogdakis A, Kastrinaki K, Vaxevanidou A, Zakka M, Kalaidopoulou U, Efstathiou E.
  J BUON. 2016 May-Jun;21(3):726-31. PMID:27569096
 12. Operating personnel safety during the administration of Hyperthermic Intraperitoneal Chemotherapy (HIPEC).
  Kyriazanos I, Kalles V, Stefanopoulos A, Spiliotis J, Mohamed F.
  Surg Oncol. 2016 Sep;25(3):308-14. doi: 10.1016/j.suronc.2016.06.001. Review.PMID:27566037
 13. Re-admissions for delayed complications after cytoreductive surgery and HIPEC.
  Spiliotis J, Argiriou EO, Vafias E, Manou V, Vaos N, Datsis A, Efstathiou E.
  Acta Chir Belg. 2016 Apr;116(2):96-100. doi: 10.1080/00015458.2016.1165019.
  PMID:27385296
 14. Treatment of peritoneal surface malignancies with hyperthermic intraperitoneal chemotherapy-current perspectives.
  Spiliotis J, Halkia E, de Bree E.
  Curr Oncol. 2016 Jun;23(3):e266-75. doi: 10.3747/co.23.2831. Review.PMID: 27330364
 15. Correction: "Timed Up & Go": A Screening Tool for Predicting 30-Day Morbidity in Onco-Geriatric Surgical Patients? A Multicenter Cohort Study.
  Huisman MG, van Leeuwen BL, Ugolini G, Montroni I, Spiliotis J, Stabilini C, de'Liguori Carino N, Farinella E, de Bock GH, Audisio RA.
  PLoS One. 2016 Jan 26;11(1):e0147993. doi: 10.1371/journal.pone.0147993. PMID:26812156
 16. Is cholecystectomy and removal of the round ligament of the liver a necessary step in cytoreductive surgery and HIPEC, for peritoneal carcinomatosis?
  Halkia E, Kopanakis N, Valavanis C, Nikolaou G, Zouridis A, Vafias E, Datsis A, Spiliotis J.
  Ann Ital Chir. 2015 Jul-Aug;86(4):323-6.  PMID:26344805
 17. Cytoreductive surgery and HIPEC for peritoneal carcinomatosis. A review on morbidity and mortality.
  Halkia E, Kopanakis N, Nikolaou G, Spiliotis J.
  J BUON. 2015 May;20 Suppl 1:S80-7. PubMed PMID: 26051337.
 1. Mapping the location of peritoneal metastases using the peritoneal cancer index and the correlation with overall survival: a retrospective study.
  Spiliotis J, Halkia EE, Kalantzi N, Giassas S, Lianos E, Efstathiou E, Sugarbaker PH.
  J BUON. 2015 May;20 Suppl 1:S64-70. PubMed PMID: 26051335.
 2. Digestive fistulas after cytoreductive surgery & HIPEC in peritoneal carcinomatosis.
  Halkia E, Efstathiou E, Rogdakis A, Christakis C, Spiliotis J.
  J BUON. 2015 May;20 Suppl 1:S60-3. PubMed PMID: 26051334.
 3. The role of cytoreductive surgery and HIPEC in epithelial ovarian cancer.
  Halkia E, Spiliotis J.
  J BUON. 2015 May;20 Suppl 1:S12-28. Review. PubMed PMID: 26051328.
 4. Screening for predictors of adverse outcome in onco-geriatric surgical patients: A multicenter prospective cohort study.
  Huisman MG, Audisio RA, Ugolini G, Montroni I, Vigano A, Spiliotis J, Stabilini C, de Liguori Carino N, Farinella E, Stanojevic G, Veering BT, Reed MW, Somasundar PS, de Bock GH, van Leeuwen BL.
  Eur J Surg Oncol. 2015 Jul;41(7):844-51. doi: 10.1016/j.ejso.2015.02.018. Epub 2015 Apr 13. PubMed PMID: 25935371.
 5. Peritoneal carcinomatosis: intraoperative parameters in open (coliseum) versus closed abdomen HIPEC.
  Halkia E, Tsochrinis A, Vassiliadou DT, Pavlakou A, Vaxevanidou A, Datsis A, Efstathiou E, Spiliotis J.Int J Surg Oncol. 2015;2015:610597. doi: 10.1155/2015/610597. Epub 2015 Feb 15. PubMed PMID:
  25785194; PubMed Central PMCID: PMC4345051.
 6. Proceedings of the 9th International Congress on Peritoneal Surface Malignancies, October 9th - 11th 2014, Amsterdam.
  Seretis C, Shariff U, Raju T, Halkia E, Spiliotis J, Youssef H.
  J BUON. 2015 Jan-Feb;20(1):346-7. PMID:25778337
 7. Clinical history of patients with peritoneal carcinomatosis exluded from cytoreductive surgery & HIPEC.
  Spiliotis J, Halkia E, Rogdakis A, Kastrinaki K, Lianos E, Efstathiou E.
  J  BUON. 2015 Jan-Feb;20(1):244-7. PMID:25778323

     18. Cytoreductive surgery and HIPEC in recurrent epithelial ovarian cancer: a prospective randomized phase III study.
          Spiliotis J, Halkia E, Lianos E, Kalantzi N, Grivas A, Efstathiou E, Giassas S.

          Ann Surg Oncol. 2015 May;22(5):1570-5. doi: 10.1245/s10434-014-4157-9.PMID:25391263

 1. Short bowel syndrome after cytoreductive surgery and HIPEC: nutritional considerations.
  Halkia E, Papantziala A, Vassiliadou D, Tsochrinis A, Efstathiou E, Giassas S, Spiliotis J.
  J BUON. 2014 Apr-Jun;19(2):549-53. PubMed PMID: 24965420.
 2. "Timed Up & Go": a screening tool for predicting 30-day morbidity in onco-geriatric surgical patients? A multicenter cohort study.
  Huisman MG, van Leeuwen BL, Ugolini G, Montroni I, Spiliotis J, Stabilini C, de'Liguori Carino N, Farinella E, de Bock GH, Audisio RA.
  PLoS One. 2014 Jan 24;9(1):e86863. doi: 10.1371/journal.pone.0086863. eCollection 2014. Erratum in: PLoS One. 2014;9(7):e103907. de'Liguori Carino, Nicola [corrected to Carino, Nicola de'Liguori]. PubMed PMID: 24475186; PubMed Central PMCID: PMC3901725.
 3. Management of diaphragmatic peritoneal carcinomatosis: surgical anatomy guidelines and results.
  Halkia E, Efstathiou E, Spiliotis J, Romanidis K, Salmas M.
  J BUON. 2014 Jan-Mar;19(1):29-33. Review. PubMed PMID: 24659639.
 4. The American Society of Peritoneal Surface Malignancies evaluation of HIPEC with Mitomycin C versus Oxaliplatin in 539 patients with colon cancer undergoing a complete cytoreductive surgery.
  Prada-Villaverde A, Esquivel J, Lowy AM, Markman M, Chua T, Pelz J, Baratti D, Baumgartner JM, Berri R, Bretcha-Boix P, Deraco M, Flores-Ayala G, Glehen O, Gomez-Portilla A, González-Moreno S, Goodman M, Halkia E, Kusamura S, Moller M, Passot G, Pocard M, Salti G, Sardi A, Senthil M, Spiliotis J, Torres-Melero J, Turaga K, Trout R.
  J Surg Oncol. 2014 Dec;110(7):779-85. doi: 10.1002/jso.23728. Epub 2014 Aug 2. PubMed PMID: 25088304.
 5. Management of peritoneal surface malignancy: a review of the recent literature.
  Halkia E, Gavriel S, Spiliotis J.
  J BUON. 2014 Jul-Sep;19(3):618-26. Review. PubMed PMID: 25261643.
 6. Proceedings of the 9th International Congress on Peritoneal Surface Malignancies
  Seretis C, Shariff U, Raju T, Halkia E, Spiliotis J, Youssef H.
  October 9th - 11th 2014, Amsterdam. J BUON. 2015 Jan-Feb;20(1):346-7. PubMed PMID: 25778337.
 7. Surgical management of endometrial cancer. A critical review.
  Halkia E, Kalinoglou N, Spiliotis J.
  J BUON. 2012 Oct-Dec;17(4):637-43.
 8. Genome-based diagnostics and predictive tools: a new epoch for breast cancer management.
  Ziogas DE, Baltogiannis G, Spiliotis J, Tzaphlidou M, Roukos DH.
  Future Oncol. 2012 Oct;8(10):1211-4. doi: 10.2217/fon.12.115.
 9. Reoperation combining re-cytoreductive surgery and re-HIPEC for recurrent peritoneal carcinomatosis.
  Spiliotis J, Vaxevanidou A, Halkia E, Hadjigeorgiou G, Datsis A.
  J BUON. 2012 Jul-Sep;17(3):522-5.
 10. Diagnosis and management of peritoneal metastases from ovarian cancer.
  Halkia E, Spiliotis J, Sugarbaker P.
  Gastroenterol Res Pract. 2012;2012:541842. doi: 10.1155/2012/541842. Epub 2012 Jul 19.
 11. The influence of tumor cell entrapment phenomenon on the natural history of Pseudomyxoma peritonei syndrome.
  Spiliotis J, Efstathiou E, Halkia E, Vaxevanidou A, Datsis A, Sugarbaker P.
  Hepatogastroenterology. 2012 May;59(115):705-8. doi: 10.5754/hge10220.
 12. Laparoscopic hyperthermic intraperitoneal chemotherapy for the management of advanced peritoneal carcinomatosis.
  Halkia EA, Kyriazanos J, Efstathiou E, Spiliotis J.
  Hepatogastroenterology. 2011 Nov-Dec;58(112):1915-7. doi: 10.5754/hge11807.
 13. Peritoneal carcinomatosis 2011; it's about time for chemosurgery.
  Spiliotis J, Halkia E, Efstathiou E.
  J BUON. 2011 Jul-Sep;16(3):400-8.
 14. Ovarian cancer screening and peritoneal carcinomatosis: standards, 'omics' and miRNAs for personalized management.
  Spiliotis J, Halkia E, Roukos DH.
 15. Slow progress in predicting and preventing fatal gastric cancer peritoneal recurrence.
  Spiliotis J, Halkia E.
  Ann Surg Oncol. 2011 Dec;18 Suppl 3:S200-1; author reply S202-5. doi: 10.1245/s10434-011-1851-8. Epub 2011 Jun 21.
 16. The role of cytoreductive surgery and hyperthermic intraperitoneal chemotherapy in the management of recurrent advanced ovarian cancer: a prospective study.
  Spiliotis J, Vaxevanidou A, Sergouniotis F, Lambropoulou E, Datsis A, Christopoulou A.
  J BUON. 2011 Jan-Mar;16(1):74-9.
 17. Linking epidermal growth factor plasma levels with the prognosis and treatment response of colorectal cancer patients treated with a minimally invasive approach: does it have clinical utility?
  Spiliotis J, Zoras O.
  Surg Endosc. 2011 Aug;25(8):2766-7; author reply 2768. doi: 10.1007/s00464-011-1622-4.
 18. Peritoneal carcinomatosis cytoreductive surgery and HIPEC: a ray of hope for cure.
  Spiliotis JD.
  Hepatogastroenterology. 2010 Sep-Oct;57(102-103):1173-7.
 19. Peritoneal carcinomatosis: intra-operative and post-operative assessment of patients undergoing cytoreduction and HIPEC.
  Spiliotis J, Vaxevanidou A, Datsis A, Rogdakis A, Kekelos S.
  Hepatogastroenterology. 2010 Sep-Oct;57(102-103):1052-9.
 20. Genotyping gastric cancer.
  Spiliotis J.
  World J Surg. 2011 Aug;35(8):1933-4; author reply 1935. doi: 10.1007/s00268-011-1005-y.
 21. Histological and immediate postoperative outcome after preoperative cetuximab: case-matched control study.
  Spiliotis J, Zoras O.
  World J Surg. 2011 May;35(5):1153-4. doi: 10.1007/s00268-010-0915-4.
 22. Nonepithelial, submucosal gastric tumors: is laparoscopic wedge resection the optimal treatment?
  Zoras O, Spiliotis J.
  Surg Endosc. 2011 Jun;25(6):2052-3; author reply 2054. doi: 10.1007/s00464-010-1447-6.
 23. Exploring indications for laparoscopic primary tumor resection in metastatic colorectal cancer.
  Spiliotis J.
  Surg Endosc. 2011 May;25(5):1706-7. doi: 10.1007/s00464-010-1446-7.
 24. Recovery after laparoscopic right hemicolectomy for colon cancer.
  Spiliotis J, Zoras O.
  Surg Endosc. 2011 May;25(5):1701-2. doi: 10.1007/s00464-010-1423-1.
 25. Adjuvant S-1 chemotherapy for gastric cancer and peritoneal wash.
  Spiliotis J, Zoras O.
  World J Surg. 2011 Feb;35(2):468-9; author reply 470-1. doi: 10.1007/s00268-010-0807-7.
 26. Standardizing lymphadenectomy for rectal cancer.
  Zoras O, Spiliotis J, Roukos DH, Katsios C.
  Ann Surg. 2010 Sep;252(3):569; author reply 569-70. doi: 10.1097/SLA.0b013e3181f07908.
 27. Extraperitoneal rectal cancer: why laparoscopic may be more effective than open surgery.
  Spiliotis J, Zoras O.
  Surg Endosc. 2011 Feb;25(2):658-60. doi: 10.1007/s00464-010-1232-6.
 28. Risk factors and consequences of incidental parathyroidectomy during thyroidectomy.
  Spiliotis J, Vaxevanidou A, Sergouniotis F, Tsiveriotis K, Datsis A, Rogdakis A, Kekelos S.
  Am Surg. 2010 Apr;76(4):436-41.
 29. Monitoring and assessing the intraabdominal therapeutic response for gastric cancer: is second-look laparoscopy the solution?
  Zoras O, Spiliotis J.
  Surg Endosc. 2010 Sep;24(9):2351-3; author reply 2354. doi: 10.1007/s00464-010-0958-5.
 30. Emphasis on preventing microscopic positive margins in gastric cancer.
  Spiliotis J.
  Ann Surg Oncol. 2010 Mar;17(3):946. doi: 10.1245/s10434-009-0871-0.
 31. Outweighing the benefits and weakness of endoscopic submucosal dissection for early gastric cancer in the west.
  Spiliotis J, Ziogas D, Baltogiannis G.
  Surg Endosc. 2010 Jun;24(6):1507-9. doi: 10.1007/s00464-009-0789-4.
 32. Acute cholangitis due to afferent loop syndrome after a Whipple procedure: a case report.
  Spiliotis J, Karnabatidis D, Vaxevanidou A, Datsis AC, Rogdakis A, Zacharis G, Siamblis D.
  Cases J. 2009 Aug 25;2:6339. doi: 10.4076/1757-1626-2-6339.
 33. Quality control in colorectal cancer care: how many lymph nodes should be harvested?
  Spiliotis J, Roukos DH.
  World J Surg. 2010 Apr;34(4):864-5; author reply 866-7. doi: 10.1007/s00268-009-0236-7.
 34. Morbidity and mortality of cytoreductive surgery and hyperthermic intraperitoneal chemotherapy in the management of peritoneal carcinomatosis.
  Spiliotis J, Rogdakis A, Vaxevanidou A, Datsis A, Zacharis G, Christopoulou A.
  J BUON. 2009 Apr-Jun;14(2):259-64.
 35. Wound dehiscence: is still a problem in the 21th century: a retrospective study.
  Spiliotis J, Tsiveriotis K, Datsis AD, Vaxevanidou A, Zacharis G, Giafis K, Kekelos S, Rogdakis A.
  World J Emerg Surg. 2009 Apr 3;4:12. doi: 10.1186/1749-7922-4-12.
 36. Isolated cutaneous cryptococcosis in an immunocompromised patient cured without antifungals.
  Datsis AC, Tsintoni A, Tasoula A, Roupas N, Trahalios H, Marangos M, Leonardos P, Spiliotis J.
  Int J Dermatol. 2009 Apr;48(4):440-1. doi: 10.1111/j.1365-4632.2009.03787.x.
 37. Doppler-guided haemorrhoidal artery ligation, rectoanal repair, sutured haemorrhoidopexy and minimal mucocutaneous excision for grades III-IV haemorrhoids: a multicenter prospective study of safety and efficacy.

          Theodoropoulos GE, Sevrisarianos N, Papaconstantinou J, Panoussopoulos SG, Dardamanis D, Stamopoulos P, Bramis K, Spiliotis J,      Datsis A, Leandros E.
          Colorectal Dis. 2010 Feb;12(2):125-34. doi: 10.1111/j.1463-1318.2008.01739.x. Epub 2009 Nov 14.
          Les tumeurs du foie autour de la veine cave. Strategie d' abord chirurgical des segments I et IV.
          Joyeux H., Matias J., Esteve M., Briant D., Spiliotis J., Foucou B.
          Chirurgie 120Q 70 - 76, 1994.

 1. A drug adjunct for postoperative external alimentary tract fistulas.
  Spiliotis J, Gouttebel MC, Briand D, Louer B, Saint-Aubert B, Joyeux H.
  Am J Surg. 1994 Jul;168(1):71. No abstract available.
 1. Latent supraglottic stenosis: an unforeseen surprise for the anaesthesiologist.
  Datsis A, Tzamalis C, Tsiveriotis K, Vaxevanidou A, Rogdakis A, Kekelos S, Spiliotis J.
  Acta Anaesthesiol Scand. 2008 Jul;52(6):869. doi: 10.1111/j.1399-6576.2008.01615.x.
 2. Management of advanced abdominopelvic tumors with combined radiofrequency ablation and surgical debulking.
  Spiliotis J, Hadjicostas P, Rogdakis A, Vaxevanidou A, Malakounides N, Datsis A, Tsiveriotis K, Karkavitsa Z, Kekelos S.
  Dig Surg. 2008;25(3):188-90. doi: 10.1159/000140687. Epub 2008 Jun 23.
 3. Cytoreductive surgery and hyperthermic intraperitoneal chemotherapy in the management of peritoneal carcinomatosis. Preliminary results and cost from two centers in Greece.
  Spiliotis J, Tentes AA, Vaxevanidou A, Korakianitis OS, Rogdakis A, Mirelis CG, Datsis AC, Kekelos S.J BUON. 2008 Apr-Jun;13(2):205-10.
 4. The practice of pediatric anesthesia in Greek district hospitals.
  Vaxevanidou A, Datsis AC, Reizoglou-Zavitsanakis M, Zavitsanakis A, Alexandratos M, Vassilakos D, Spiliotis J.
  Paediatr Anaesth. 2008 Jul;18(7):667-8. doi: 10.1111/j.1460-9592.2008.02508.x. Epub 2008 Feb 28.
 5. One stage liver resection for spontaneous rupture of hepatocellular carcinoma in SW Greese.
  Spiliotis J., Lambropoulou E., Rogdakis A., Vaxevanidou A., Datsis A., Karkavitsa Z., Georgiou A., Kekelos S.
  Cancer Therapy 2007;5: accepted.
 6. Bilateral hilar intraductal cholangiocarcinoma successfully resected by technical variant resection.
  Spiliotis J., Rogdakis A., Datsis A., Katsiki E., Sarantopoulou A., Vaxevanidou A., Kekelos S., Katsaragakis S.
  Cancer Therapy 2007;4:447-450.
 7. RFA combined with palliative surgery may prolong survival of patients with advanced cancer of the pancreas.
  Spiliotis J., Datsis A., Michalopoulos N., Kekelos S., Vaxevanidou A., Rogdakis A., Christopoulou A.
  Lang. Arch. Surg. 392(1):55 - 60, 2007.
 8. Is local excision and chemoradiation an acceptable alternative in the treatment of early rectal cancer?
  Spiliotis JD, Datsis AC.
  J BUON. 2007 Jan-Mar;12(1):23-7.
 9. Idiopathic spontaneous perforation of the sigmoid colon or a complication of sexual activity.
  Spiliotis J., Datsis A., Vaxevanidou A., Georgiou A., Kekelos S., Rogdakis A.
  Surgical Rounds, December 2007.
 10. High operative risk of cool-tip radiofrequency ablation for unresectable pancreatic head cancer.
  Spiliotis JD, Datsis AC, Michalopoulos NV, Kekelos SP, Vaxevanidou A, Rogdakis AG, Christopoulou AN.
  J Surg Oncol. 2007 Jul 1;96(1):89-90. No abstract available. Erratum in: J Surg Oncol. 2008 Apr 1;97(5):480. John, Spiliotis [corrected to Spiliotis, John D]; Anastasios, Datsis [corrected to Datsis, Anastasios C]; Nikolaos, Michalopoulos [corrected to Michalopoulos, Nikolaos V]; Spiros, Kekelos [corrected to Kekelos, Spiros P]; Archodia, Vaxevanidou [corrected to Vaxevanidou, Archodia]; Athanasios, Rogdakis [corrected to Rogdakis, Athanasios G]; Athina, Christopoulou [corrected to Christopoulou, Athina N].
 11. Radiofrequency ablation combined with palliative surgery may prolong survival of patients with advanced cancer of the pancreas.
  Spiliotis JD, Datsis AC, Michalopoulos NV, Kekelos SP, Vaxevanidou A, Rogdakis AG, Christopoulou AN.
  Langenbecks Arch Surg. 2007 Jan;392(1):55-60. Epub 2006 Nov 7.
 12. The role of BRCA1 and BRCA2 in hereditary breast cancer.
  Christopoulou A., Spiliotis J.
  Gene Ther. Mol. Biol. 10, 95 - 100, 2006.
 13. Surgical treatment of Gastric Cancer in SW Greece.
  Vagenas K., Spyropoulos C., Tsamelos P., Papadopoulos P., Scroubis G., Spiliotis J.
  Cancer Therapy 4, 277 - 282, 2006.
 14. Combination treatment of uncresectable hepatomas with chemotherapy, octreotide and antioestrogens. A preliminary study.
  Ginopoulos P., Christopoulou A., Spiliotis J.
  Cancer Therapy, 3: 511-514,2005.
 15. Peritoneal carcinomatosis vs peritoneal tuberculosis a rare diagnostic dilemma in ovarian ness.
  Vagenas K., Stratis C., Spyropoulos C., Spiliotis J., Petrochelos J., Kouvea H., Karavias D.
  Cancer Therapy, 3: 443-448, 2005
 16. Pancreatic cancer palliation using RFA. A new technique.
  Spiliotis J., Datsis A., Hadjikostas P., Kekelos S., Christopoulou A., Rogdakis A., Symeonides P.
  Cancer Therapy, Vol 3; 379-382, 2005.
 17. Radiofrequency Ablation in advanced Pancreatic cancer.
  Spiliotis J., Datsis A., Hatjicostas D., Kekelos S., Christopoulou A., Rogdakis A., Symeonides P.
  Digestive Oncology 5(2) 110, 2005.
 18. Hepatic resection at a major community-based teaching hospital can result in good outcome.
  Spiliotis J, Rogdakis A, Datsis AC, Christopoulou A, Kekelos S.
  Ann Surg Oncol. 2005 Nov;12(11):951.
 19. The incidence of primary appendiceal adenocarcinomae in SW Greece.
  Datsis A., Katsiki E., Rogpakis A., Agelakis Ch., Morfaki P., Kekelos S., Lampopoulou E., Stavropoulos M., Spiliotis J.
  Annals of Gastroenter. 17(2): 190 - 193, 2004.
 20. Tonsillitis in childhood and Helicobacter pylori.
  Lambropoulou E., Katsiki E., Lambropoulou C., Tzamalis C., Spiliotis J.
  Int. J. Pediatr. Otor. 88(5), 2004.
 21. The surgical approach to locally recurrent rectal cancer.
  Spiliotis J, Datsis A.
  Tech Coloproctol. 2004 Nov;8 Suppl 1:s33-5.
 22. The presence and significance of iron in neoplasia of the colorectum.
  Labropoulou EP, Datsis A, Kekelos S, Rogdakis A, Katsiki E, Labropoulou CM, Spiliotis J, Christopoulou A.
  Tech Coloproctol. 2004 Nov;8 Suppl 1:s211-3.
 23. Colorectal carcinoma: contribution of growth pattern on prognosis.
  Labropoulou EP, Datsis A, Kekelos S, Rogdakis A, Katsiki E, Labropoulou CM, Spiliotis J, Christopoulou A.
  Tech Coloproctol. 2004 Nov;8 Suppl 1:s208-10.
 24. Simple closure of chronic duodenal ulcer perforation in the era of Helicobacter pylori: An old procedure, today's solution
  Datsis A., Rogdakis A., Zografos K., Sarantopoulou A., Spiliotis J.
  Hepotogastroenterology 50, 1396 - 1398, 2003
 25. Cut permeability in radiation enteritis.
  Spiliotis J., Rogdakis A.
  Arch. Hel. Med. 20 (sup) 57 - 60, 2003.
 26. Enterocutaneous Fistulas
  Spiliotis J., Rogdakis A.
  Coloproctology (Supp) 147 - 152, 2003.
 27. Hemorrhoid disease, on old problem with modern Surgical Solutes.
  Spiliotis J., Datsis A., Christopoulou A., Rogpakis A., Porfiris O.
  Coloproctology (Supp) 343 - 346, 2003.
 28. Sandostatin as a "hormonal" temporary protective ileostomy in patients with total or subtotal colectomy.
  Spiliotis J, Tambasis E, Christopoulou A, Rogdakis A, Siambaliotis A, Zografos K, Datsis A.
  Hepatogastroenterology. 2003 Sep-Oct;50(53):1367-9.
 29. Neuromuscular and vascular hamartoma of the small bowel: case report and review of the literature.
  Zolota V, Melachrinou M, Kakkos S, Spiliotis JD.
  Dig Dis Sci. 2000 Oct;45(10):2051-3. Review. No abstract available.
 30. Relative risk of cancer in sonographically detected thyroid nodules with calcifications.
  Kakkos SK, Scopa CD, Chalmoukis AK, Karachalios DA, Spiliotis JD, Harkoftakis JG, Karavias DD, Androulakis JA, Vagenakis AG.
  J Clin Ultrasound. 2000 Sep;28(7):347-52.
 31. Intra-arterial versus systemic chemotherapy for non-operable hepatocellular carcinoma.
  Tzoracoleftherakis EE, Spiliotis JD, Kyriakopoulou T, Kakkos SK.
  Hepatogastroenterology. 1999 Mar-Apr;46(26):1122-5.
 32. Inguinal swelling: a rare presentation of retroperitoneal hydatidosis.
  Spiliotis JD, Kakkos SK, Petsas T, Siablis D, Androulakis JA.
  Eur J Surg. 1999 Jan;165(1):75-6. No abstract available.
 33. Ductectatic mucinous cystadenocarcinoma of the pancreas: a rare variant.
  Kakkos SK, Vagenas CA, Spiliotis JD, Thomopoulos C, Androulakis JA.
  Hepatogastroenterology. 1998 Nov-Dec;45(24):2410-2.
 34. Effects of growth hormone and insulin-like growth factor-I on radiation enteritis. a comparative study.
  Alexandrides T, Spiliotis J, Mylonas P, Melachrinou M, Kardamakis D, Spiliopoulou I, Panagopoulos C, Kalfarentzos F.
  Eur Surg Res. 1998;30(5):305-11. No abstract available.
 35. Technetium-99m-tetrofosmin for parathyroid scintigraphy: comparison to thallium-technetium scanning.
  Apostolopoulos DJ, Houstoulaki E, Giannakenas C, Alexandrides T, Spiliotis J, Nikiforidis G, Vlachojannis JG, Vassilakos PJ.
  J Nucl Med. 1998 Aug;39(8):1433-41.
 36. Percutaneous needle biopsy: Fibrin glue to prevent complications. To Schag (ed): Fibrin Sealing in surgical an non - surgical fields.
  Petsas I., Dougenis D., Giannakenas C Scopa CD, Spiliotis J., Fesoulidis J.
  Cardiovascular Surgery Thoracic Surgery, 1996.
 37. Percuteneous nephrostomy in patients with advanced cancer.
  Siamplis D., Petsas T., Kalogeropoulou C., Karnabatidis D., Spiliotis J.
  Surg. Res. Comm. 18 : 77 - 79, 1996.
 38. Oral ornithine a-ketoglutarate accelerates healing of the small intestine and reduces bacterial translocation after abdominal radiation.
  Kalfarentzos F, Spiliotis J, Melachrinou M, Katsarou C, Spiliopoulou I, Panagopoulos C, Alexandrides T.
  Clin Nutr. 1996 Feb;15(1):29-33.
 39. Comparison of fine needle aspiration and Tru-Cut biopsy of palpable mammary lesions.
  Scopa CD, Koukouras D, Spiliotis J, Harkoftakis J, Koureleas S, Kyriakopoulou D, Tzoracoleftherakis E.
  Cancer Detect Prev. 1996;20(6):620-4.
 40. P53 protein and PCNA expression in Human Thyroid disease.
  Batistatou A., Tiniakos G., Spiliotis J., Scopa CH.
  Pathology Res and Practice 191: 7-8, 1995.
 41. Morbidity mortality and survival after Pancreatoduodenectomy.
  Kalfarentzos F., Kakkos S., Melachrinou M., Peppas G., Spiliotis J. Androulakis J.
  H PB Surgery 9 Supp (1), 1995.
 42. Morbidity mortality and survivel after pencreotico duodenectomy (Enropean I HPBA Confress 1995).
  Kalfarentzos F., Kakkos S., Melachrinou M., Peppas G., Spiliotis J., Androulakis J.
  International proceed, division Mondurri Ed. 515-518, 1995.
 43. Enterocutaneous fistulas, alternative less aggressive treatment in a surgical « disaster » problem.
  Spiliotis J., Gouttebel MC, Briand D., Louer B., Saint Aubert B., Joyeyx H.
  Am, J Surg 168 (7) :71, 1994.
 44. TPN associated liver dysfunction.
  Spiliotis J., Kalfarentzos F.
  Nutrition 10 (3): 255 - 259, 1994.

102. Repeated hepatic resections for liver metastases from colon carcinoma. Montpellier Cancer Institute experience.
Briand D, Rouanet P, Kyriakopoulou T, Spiliotis J, Astre C, Saint-Aubert B, Joyeux H.
Eur J Surg Oncol. 1994 Jun;20(3):219-24.

103. Total parenteral nutrition--associated liver dysfunction.
Spiliotis JD, Kalfarentzos F.
Nutrition. 1994 May-Jun;10(3):255-60.

104. [Liver tumors around the vena cava. Strategy for surgical approach of segments I and IX].
Joyeux H, Matias J, Estève M, Briand D, Spiliotis J, Servois V, Foucou B.
Chirurgie. 1994-1995;120(12):70-6. French.

 1. Autopsy findings in clinical normal thyroids.
  Scopa CD, Petrohilos J., Spiliotis J., Melachinou M.
  Int. J. Surg. Path. 1 :25 - 32, 1993.
 2. Tongue Flapping : A clinical sigh of hepatic encephalopathy after major hepatectomies.
  Spiliotis J., Gouttebel MC, Saint - Aubert F., Joyeux H.
  Surg Res Comm, 14, 211 - 213, 1993.
 3. The medical approach in non resectable liver metastasis from colorectal cancer.
  Christopoulou A., Ychou M., Spiliotis J., Joyeux H., Blanc F.
  Surg. Res.Comm 14, 217 - 227, 1993.
 4. Treatment of fistulas of the gastrointestinal tract with total parenteral nutrition and octreotide in patients with carcinoma.
  Spiliotis J, Briand D, Gouttebel MC, Astre C, Louer B, Saint-Aubert B, Kalfarentzos F, Androulakis J, Joyeux H.
  Surg Gynecol Obstet. 1993 Jun;176(6):575-80.
 5. Evaluation of the induction of PAH by cooking on two Geometrically different types of Barbeque.
  Saint - Aubert B., Cooper JF., Spiliotis J., Joyeux H.
  J Food Copm Analysis, 5, 257 - 263, 1992.
 6. Gerota' s fascia flap for reconstruction of diaphragmatic defects.
  Spiliotis J., Saint - Aubert B., Tsalis K., Dravet F., Joyeux H.
  A. Surg Res Comm, 1991, 8, 78 - 80, 1992.
 7. Thyroid nodules indeterminate by FNA Biopsy.
  Spiliotis J., Scopa CD, Chalmoukis A., Androulakis J., Vagenakis A.
  Surg Res Comm, 12, p. 233 - 236, 1992.
 8. The prognostic value of plasma aminoacid profiles in surgical sepsis.
  Koukouras D., Spiliotis J., Harkoftakis J., Tzoracoleftherakis, F, Kalfarentzos F.
  Surg Res Comm, 12: 277 - 281, 1992.
 9. Current status of cancer surgery of greater omentum.
  Brand D., Spiliotis J., Saint-Anbert B., Joyaux H.
  Surg. Res. Com. 13: 245-250, 1992.
 10. Gastrointestinal fistulas and artificial nutrition.
  Kalfarentzos F., Tzoracoleftherakis E., Panagopoulos K., Spiliotis J., Karatzas T., Androulakis J.
  Surg Ress Comm, 13, 79 - 80, 1992.
 11. Smooth muscle tumors of the gastrointestinal tract. A 10-year experience.
  Spiliotis J, Scopa CD, Kyriakopoulou D, Pitsis A, Melachrinou M, Tzoracoleftherakis E, Androulakis J.
  Eur J Surg Oncol. 1992 Dec;18(6):580-4.
 12. Accuracy of intraoperative ultrasonography in diagnosing liver metastasis from colorectal cancer: evaluation with postoperative follow-up results.
  Spiliotis J, Rouanet P, Deschamps F, Astre C, Saint Aubert B, Joyeux H.
  World J Surg. 1992 May-Jun;16(3):545-6.
 13. Gallbladder contraction after hormonal manipulations in normal subjects and patients under total parenteral nutrition.
  Kalfarentzos F, Spiliotis J, Chalmoukis A, Vagenas C, Vagenakis A.
  J Am Coll Nutr. 1992 Feb;11(1):17-20.
 14. The incidence of delayed pneumothorax as a complication of subclavian vein catheterisation.
  Spiliotis J, Kordossis T, Kalfarentzos F.
  Br J Clin Pract. 1992 Autumn;46(3):171-2.
 15. Gatheter related sepsis in Cancer patients.
  Spiliotis J., Gouttebel MC., Joyeux H.
  J Clin Nutr Gastr 6 (1) 47 - 55, 1991.
 16. Thyroid hormonerapy in women with breast pain due to fibrocystic disease.
  Spiliotis J., Koukouras D., Panagopoylos K., Vagenas K., Androulakis J.
  Surg Res Comm 11 : 169 - 170, 1991.
 17. Disseminated peritoneal leiomyomatosis : Two case reports and a review of the literature.
  Spiliotis J., Sait - Aubert B., Simony - Lafontaine J., Testory O., Burgel JS., Joyeux H.
  J Clin Nutr Gastr 6 (3) 157 - 159,1991.
 18. Transperineal drainage for very low anterion resection for pevic carcinoma.
  Joyeux H., Spiliotis J., Saint Aubert B., Foucou B., Solassol C.
  Surg Res Comm 11: 207 - 211, 1991.
 19.  Influencia do preparo peroperatorio de com polivinilpidone - lodona cicatrizacao da anastomose primeria do colon esquerdo obstruido.
  Aquilar - Nascimento J., Centeno - Neto A., Spiliotis J., Astre C., Mello L., Joyeux H.
  Estudo en ratos. Rev Bras Colo - Rroct 11 (2): 61 - 66, 1991.
 20. Gallbladder contraction after hormonal in normal subjects and TPN patients.
  Kalfarentzos F., Spiliotis J., Chalmoukis A., Vagenas K., Vagenakis A.
  J Am Coll Nutrition 11 (1): 17 - 20, 1991.
 21. Thyroxine suppressive therapy of begin solitary thyroid nodules Some problems.
  Spiliotis J., Chalmoukis A., Androulakis J., Vagenakis A.World J. Surg 15: 304, 1991.
 22. The role of double protective «temporary» colostomy in the prevention of colorectal anastomoses leakage.
  Joyeux H., Spiliotis J., Saint-Aubert B., Foucou B., Solassol C.Surg Res Comm 10: 249 - 252, 1991.
 23. NPT et somatostatine dans le traitement de 25 cas de fistules Digestives postoperatoires.
  Spiliotis J., Gouttebel Mc., Saint - Aubert B., Joyeux H.
  Nurt Clin Biol 5:45, 36, 1991.
 24. Role protecteur d ' un apport oral de selenium et de Vit E vis-a-vis de la cardiotoxicite induise par les anthracyclinses Chez le rat.
  Gouttebel MC., Zhang GH., Astra C., Spiliotis J., Saint - Aubert B, Joyeux H.
  Nutr Clin Biol J 5 :45, 50, 1991.
 25. [Possible role of sexual and gastrointestinal hormones on cancer of the digestive system].
  Spiliotis J, Saint-Aubert B, Joyeux H. Bull Cancer. 1991 Nov;78(11):1007-11.
 26. Autotransplantation of the pylorus sphincter at the terminal abdominal colostomy. Experimental study in dogs.
  Centeno Neto AA, Veyrac M, Briand D, Spiliotis J, Saint-Aubert B, Joyeux H.
  Dis Colon Rectum. 1991 Oct;34(10):874-9.
 27. Radical consequence in the sexuality of male patients operated for colorectal carcinoma.
  Koukouras D, Spiliotis J, Scopa CD, Dragotis K, Kalfarentzos F, Tzoracoleftherakis E, Androulakis J.
  Eur J Surg Oncol. 1991 Jun;17(3):285-8.
 28. Thyroxine suppressive therapy of benign solitary thyroid nodules: some problems.
  Spiliotis JD, Chalmoukis A, Androulakis JA, Vagenakis A.
  World J Surg. 1991 Mar-Apr;15(2):304.
 29. Diagnosis of thyroid cancer in southwestern Greece.
  Spiliotis J, Scopa CD, Gatopoulou C, Chalmoukis A, Androulakis J, Vagenakis A.
  Bull Cancer. 1991;78(10):953-9.
 30. Gastrocolic fistula secondary to begin gastic ucler.
  Kalfarentzos F., Spiliotis J., Vagenas K. J Clin Nutr Gastr 5 (4): 225 - 226. 1990.
 31. Surgical management of hepatic metastases.
  Saint-Aubert B., Spiliotis J., Rouanet P., Astra C., Joyeux H.
  5th Confress ESSO, Brussells 1990, p 13.
 32. Responsiveness of the normal GB to hormonal manipulation preceedings and following TPN.
  Kalfarentzos F., Spiliotis J., Chalmoukis A., Vagenas A., Vagenakis A.
  JPEN 14:175, 1990.
 33. Treatment of enterocutaneous fistulas with TPN and somatostatin, compared with patients who received TPN only.
  Spiliotis J, Vagenas K, Panagopoulos K, Kalfarentzos F.
  Br J Clin Pract. 1990 Dec;44(12):616-8.
 34. Contamination rates of total parenteral nutrition bags prepared under aseptic conditions.
  Spiliotis J., Arvaniti A., Tsirigotis M., Angelopoulou H., Kalfaretzos F.
  ITCM 10: 302 - 303, 1989.
 35. Diagnosis and management of thyroid cancer in SW Creece.
  Spiliotis J., Scopa CD., Chalmoukis A., Kaifarezntzos F., Ahdroulakis J.
  J Cancer 4:253, 1989.
 36. Central venous catheter replacement with the aid of wire introducer in patients receiving total parenteral nutrition: short report.
  Stavropoulos M, Spiliotis J, Arvaniti A, Rathosis S, Kalfarentzos F.
  Nutrition. 1989 Jul-Aug;5(4):241-2.
 37. Comparison of forearm muscle dynamometry with nutritional prognostic index, as a preoperative indicator in cancer patients.
  Kalfarentzos F, Spiliotis J, Velimezis G, Dougenis D, Androulakis J.
  JPEN J Parenter Enteral Nutr. 1989 Jan-Feb;13(1):34-6.
 38. Increased serum CEA and Abnormal Cytology accurately predicts thyroid cancer.
  Spiliotis J., Gatopoulou K., Scopa CD., Kyriazopoulou V., Androulakis J., Vagenakis A.
  Ann du Endocr 9 :15, 1988.
 39. Total parenteral nutrition by intraperitoneal feeding in rabbits.
  Kalfarentzos F, Spiliotis J, Christopoulos D, Theoharis D, Kalpaxis D, Williams M, Androulakis J.
  Eur Surg Res. 1988;20(5-6):352-7.
 40. Prevention of peritoneal adhesion formation in mice by vitamin E.
  Kalfarentzos F, Spiliotis J, Kaklamanis L, Tsolakis J, Androulakis J.
  J R Coll Surg Edinb. 1987 Oct;32(5):288-90.
 41. Prognostic criteria in intra-abdominal sepsis.
  Kalfarentzos FE, Dougenis DV, Cristopoulos DC, Spiliotis JD, Williams M, Androulakis J.
  Int Surg. 1987 Jul-Sep;72(3):185-7.
 42. The role of hypoalbuminemia in the development of the TPN-associated cholestasis.
  Kalfarentzos F, Vagenas K, Spiliotis J, Androulakis J.
  Clin Nutr. 1986 Nov;5(4):193-5.
 43. Intraperitoneal parenteral nutrition in rabbits.
  Kalfarentzos F., Spiliotis J., Theoharis D., Kalpaxis D., Androulakis J.
  Clin Nutr 4: 125, 1985.
 44. [Anatomopathological, clinical and therapeutic aspects of vertebral echinococcosis].
  ALIVISATOS CN, SPILIOTIS JD.
  Gaz Med Fr. 1957 Mar 10;64(5):417-8.

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΣΕ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ

 1. Χριστοπούλου Α., Σπηλιώτης Ι., Αλεξόπουλος Α., Ρηγανος Γ. Κόστος θεραπευτικών διαδικασιών αρχικού σταδίου και μεταστατικής νόσου σε ασθενείς με καρκίνο μαστού. Ελλ. Ογκολογία 2008.
 2. Σπηλιώτης Ι., Ντάτσης Α., Μπαλαγιάννη Ε., Βαξεβανίδου Α., Γεωργόπουλος Σ., Καρκαβίτσα Ζ., Κέκελος Σ., Ρογδάκης Α. Η χρήση του συστήματος απολίνωσης αγγείων LigaSure PreciseTM, στην χειρουργική του θυροειδούς. Χειρουργικά Χρονικά.2008. 
 3. Σπηλιώτης Ι., Ρογδάκης Α., Ντάτσης Α., Κατσίκη Ε., Χριστοπούλου Α., Σαραντοπούλου Α., Ζωγράφος Κ., Κεκέλος Σ., Κατσαραγάκης Σ. Αμφοτεροπλευρο χολαγγειοκαρκίνωμα πυλών ήπατος επιτυχώς εξαιρεθεν. Ελλ. Ογκολογία 2007. 
 4. Ντάτσης Α., Κατσίκη Ε., Ρογδάκης Α., Σταματόπουλος Π., Λαμπροπούλου Ε., Κέκελος Σ., Σπηλιώτης Ι. Καρκίνος μαστού και χοληδόχου κύστεως στην ίδια ασθενή: Τυχαία συνύπαρξη ή κοινός αιτιολογικός παράγοντας. Ελλην. Χειρ. Ογκολογία, 7(1): 33-35, 2007. 
 5. Ντάτσης Α., Χανιά Μ., Τραγούδα Ε., Ρογδάκης Α., Πρεμέτη Α., Κοντού Ζ., Σπυρίδων Μ., Γερόλυμος Μ., Κέκελος Σ., Σπηλιώτης Ι. Η ικανοποίηση των ασθενών από την ποιότητα των παρεχομένων υπηρεσιών σε τρία νοσοκομεία του ΕΣΥ. Ιατρική: 91(1): 49-62, 2007. 
 6. Σπηλιώτης Ι. Οπισθοπεριτοναϊκά Σαρκώματα.Αρχ. Ελλ. Ιατρικής 2007.
 7. Σπηλιώτης Ι., Μιχαλόπουλος Ν., Χρονόπουλος Γ., Ρογδάκης Α., Βαξεβανίδου Α., Ντάτσης Α., Λαμπροπούλου Ε., Κέκελος Σ. Ο ρόλος μιας αυτισυμφυτικής μεμβράνης (HA-CML) στην πρόληψη των συμφύσεων και της τοπικής υποτροπής στην χειρουργική των καρκινωμάτων περιτοναϊκής κοιλότητας. Καρκίνου Πρόληψη 2007.
 8. Σπηλιώτης Ι., Ντάτσης Α., Μιχαλόπουλος Ν., Κέκελος Σ., Βαξεβανίδου Α., Ρογδάκης Α., Χριστοπούλου Α. Η χρήση της θερμοπληξίας στην αντιμετώπιση του ανεγχείρητου καρκίνου του παγκρέατος. Ιατρική 2007.
 9. Σπηλιώτης Ι., Ντάτσης Α. Ενδοπεριτοναϊκή υπέρθερμη χημειοθεραπεία για την αντιμετώπιση της περιτοναϊκής κακοήθειας: Σύγχρονες απόψεις και μελλοντικές προοπτικές. Ιατρική 92(3):219-232, 2007.
 10. Σπηλιώτης Ι. Περιτοναϊκή Καρκινομάτωση. Αποτελεί μια ανίατη κατάσταση τελικού σταδίου. Χειρ. Χρονικά 2007; (12):189-196.
 11. Σπηλιώτης Ι., Ντάτσης Α., Μιχαλόπουλος Ν., Κέκελος Σ., Βαξεβανίδου Α., Ρογδάκης Α., Χριστοπούλου Α. Η θερμοπληξία με τη χρήση ραδιοσυχνοτήτων στην αντιμετώπιση του προχωρημένου καρκίνου του παγκρέατος. Ιατρική 2007; 91(2):136-143.
 12. Ντάτσης Α., Χανιά Μ., Ρογδάκης Α., Τρογουδα Ε., Γερόλυμος Μ., Κέκελος Σ., Σπηλιώτης Ι. Η άποψη των επαγγελματιών υγείας για την εργασία τους και το εργασιακό περιβάλλον. Νοσηλευτική: 46(2): 268-281, 2007.
 13. Σπηλιώτης Ι. Η προσέγγιση της χειρουργικής ογκολογίας στα νεοπλάσματα του Γαστρεντερικού. Ελλ. Χειρ. Ογκολ. 6(1): 12 - 17, 2006. 
 14. Ντάτσης Α., Κατσίκη Ε., Ρογδάκης Α., Σταματόπουλος Π., Λαμπροπούλου Ε., Κέκελος Σ., Σπηλιώτης Ι. Απόστημα ψοίτου σαν πρώτη εκδήλωση νόσου cRohn.Ελλ. Χειρουργική 78(2) 134 - 137, 2006. 
 15. Ντάτσης Α., Κυρίκος Σ., Θεοδωράκης Α., Ρογδάκης Α., Σπηλιώτης Ι., Ζαβιτσονάκης Π. Ανίχνευση μυοκαρδιακής βλάβης σε ασθενείς με κλειστή κάκωση του πρόσθιου θωρακικού τοιχώματος. Καρδιά & Αγγεία 7(4) 303 - 312, 2006. 
 16. Σπηλιώτης Ι., Ντάτσης Α., Sugarbaker P. Η αντιμετώπιση της περιτοναϊκής καρκινωμάτωσης μια σύντομη ιστορική αναδρομή Καρκίνου πρόληψις 2: 214 - 222, 2006.
 17. Καραπαναγιώτης Κ., Χρηστάκης Ε., Χατζηδημητρίου Χ., Παντελίδης Κ., Χριστοπούλου Α., Σπηλιώτης Ι., Χρηστάκης Χ. Καρκίνος μαστού στους άνδρες. Χειρ. Χρονικά 11(4): 350 - 317, 2006.
 18. Χριστοπούλου Α., Σπηλιώτης Ι. Καρκίνος Άγνωστου πρωτοπαθούς εστίας. Ιατρική 90(2): 128 - 134, 2006.
 19. Σπηλιώτης Ι., Ρογδάκης Α., Μπαλαγιάννη Ε., Παπαδόπουλος Π., Λαμπροπούλου Ε., Βαξεβανίδου Α. Κέκελος Σ., Ζωγράφος Κ., Ντάτσης Α. Χειρουργική ήπατος στους ηλικιωμένους. Χειρουργικά Χρονικά 11: 339 - 344, 2006.
 20. Ντάτσης Α., Θεοδωράκης Α., Ρογδάκης Α., Ζαβιτσανάκης Π., Κύρικος Σ., Πρεμέτη Α., Παπαδόπουλος Γ., Κέκελος Σ., Σπηλιώτης Ι. Μέτρηση της καρδιακής τροπινικής Ι (cTnl) σε ασθενείς με θλάση του πρόσθιου θωρακικού τοιχώματος. Τραύμα, 2(2): 32 - 37, 2006 .
 21. Σπηλιώτης Ι., Ντάτσης Α., Κατσίκη Ε., Σπυροπούλου Δ., Ρογδάκης Α., Καρδαμάκης Δ. Δερματικές μεταστάσεις από αδενοκαρκίνωμα όρθου. Περιγραφή μιας περίπτωσης. Ελλ. Ογκολογία 41: 63 - 65, 2005. 
 22. Σπηλιώτης Ι. Ψευδομύξωμα του περιτοναίου: Μια σπάνια αλλά δύσκολα θεραπεύσιμη οριακή κακοήθεια. Ελλ. Χειρ. Ογκολογία 5(2): 81 - 84, 2005. 
 23. Σπηλιώτης Ι., Ρογδάκης Α., Ντάτσης Α., Βαξεβανίδου Α., Χριστοπούλου Α., Κατσίκη Ε., Λαμπροπούλου Ε., Κέκελος Σ. Η χειρουργική ήπατος σε περιφερειακό νοσοκομείο. Ογκολ. Ενημ. 7(1): 38 - 39, 2005. 
 24. Σπηλιώτης Ι. Η χειρουργική του καρκίνου σε άτομα 3ης ηλικίας. Ελλ. Ογκολογία: 41: 111-116, 2005. 
 25. Χριστοπούλου Α., Σπηλιώτης Ι. Ενδοπεριτοναϊκή χημειοθεραπεία. Ελλ. Ογκολογία: 41(3) 189 - 194, 2005. 
 26. Καγκελάρη Ε., Χρόνη Γ., Γερόλιμος Μ., Χάρτας Β., Κατσίκη Ε., Σπηλιώτης Ι., Λεονάρδος Π., Χόλλαρντ Φ., Ντάτσης Α. Αιμορραγία Τερατώματος Ωοθήκης. Ογκ. Ενημ. 2; 118 2005. 
 27. Σπηλιώτης Ι., Ντάτσης Α., Ρογδάκης Α., Κατσίκι Ε., Χριστοπούλου Α. Το σύνδρομο του "πεινασμένου" οστού στον πρωτοπαθή υπερπαραθ/μο Ελλ. Ογκολογία 40: 73 - 76, 2004. 
 28. Ντάτσης Α., Ρογδάκης Α., Λαμπροπούλου Ε., Κέκελος Σ., Βουλδή Γ., Σύψας Γ., Ζωγράφος Κ., Σπηλιώτης Ι. Αυτόματη ρήξη φυσιολογικού σπλήνα μετά περιτονίτιδα. Τραύμα, 1(4): 286 - 289, 2004. 
 29. Ντάτσης Α., Ρογδάκης Α., Κέκελος Σ., Σταματόπουλος Π., Ζωγράφος Κ., Σπηλιώτης Ι. Διατιτραίνον τραύμα στομάχου σε νεαρό άτομο. Μια ανεπιθύμητη εξέλιξη. Τραύμα, 1(4): 295 - 299, 2004. 
 30. Ρογδάκης Α., Λαμπροπούλου Ε., Ντάτσης Α., Σταματόπουλος Π., Λαμπροπούλου Ε., Κέκελος Σ., Σπηλιώτης Ι. Αυτόματη ρήξη ως πρώτη εκδήλωση υπατοκυτταρικού καρκινώματος. Τραύμα, 1(4): 290 - 294, 2004. 
 31. Σπηλιώτης Ι., Σαμπαλιώτη Α., Ταμπάσης Ε., Κολοβού Α., Χειρουργική αντιμετώπιση βουβωνοκήλης σε άτομα 3ης ηλικίας υπό τοπική αναισθησία. Ιατρικά Χρονικά 4: 237 - 240, 2003. 
 32. Σπηλιώτης Ι., Χειρουργική αντιμετώπιση του πρωίμου καρκίνου του μαστού. Ελληνική Χειρουργική Ογκολογία, 3 (1): 23 - 28, 2003.
 33. Σπηλιώτης Ι., Τσατσαρώνη Α., Ντάτσης Α., Θάνου Β., Ρογδάκης Α., Πετρίδης Π., Κέκελος Σ. Η κλινική σημασία της μετεγχειρητικής παρουσίας αέρα στην απλή ακτινογραφία κοιλίας. Ελλ. Ακτινολογία, 34 (1): 7 - 10, 2003. 
 34. Σπηλιώτης Ι., Τζωρτζοπούλου Α., Ρογδάκης Α. Μελέτη μείωσης κόστους Αντιβιοτικών σε Χειρουργική, τμήμα Γενικού Νομαρχιακού Νοσοκομείου. Επιθ. Υγείας 13 (75): 22 - 23, 2002. 
 35. Χριστοπούλου Α., Σπηλιώτης Ι., Γκινόπουλος Π. Χημειο-ορμονικοί χειρισμοί στον μη μεταστατικό καρκίνο του μαστού. Διαγν. & Θεραπ. Εξέλιξεις Ογκολογίας 2: 80 - 83, 2001. 
 36. Σπηλιώτης Ι., Χειρουργική αντιμετώπιση των υποτροπών στον καρκίνο του παχέως εντέρου Διαγν. & Θεραπ. Εξέλιξεις Ογκολογίας 6: 2001. 
 37. Κάκκος Σ., Σπηλιώτης Ι., Τσέλφες Ι., Χαρκοφτάκης Ι., Βασιλάκος Π., Ανδρουλάκης Ι. Μελέτη των νεοπλαστικών δεικτών στον καρκίνο του θυρεοειδούς αδένος. Χειρ. Χρονικά 1: 45 - 48, 1997.
 38. Καλφαρέντζος Φ., Τζωρακολευθεράκης Ε., Παναγόπουλος Κ., Σπηλιώτης Ι., Ανδρουλάκης Ι. Γαστροεντερικά συρίγγια και τεχνητή διατροφή Πρόοδοι Ιατρικές Επιστήμες 5: 41 - 45, 1992. 
 39. Σπηλιώτης I., Gouttebel MG. Σύνδρομο βραχέος εντέρου. Ιατρική 62: 154 - 161, 1992. 
 40. Σαρηπουλος Π., Χριστοπούλου Α., Τσάλης Κ., Σπηλιώτης Ι. Η σημασία των καρκινικών δεικτών στην Ογκολογία. Ιατρικά Χρονικά 1Δ (5): 440 - 446, 1991. 
 41. Καραβίας Δ., Σπηλιώτης Ι., Πετρόχειλος Ι., Δραγώτης Κ., Τζωρακολευθεράκης Ε., Ανδρουλάκης Ι. Ρήξεις ανευρυσμάτων σπλαχνικών αρτηριών. Ελληνική Ιατρική 56 (4): 260 - 264, 1990. 
 42. Σπηλιώτης Ι., Μπούμπουλης Ν., Δραγώτης Κ., Ανδρουλάκης Ι.. Σχηματισμός κοκκιωμάτων μετά θυρεοειδεκτομή. Ιατρική Επικοινωνία 2(1): 1 - 2, 1990. 
 43. Σπηλιώτης Ι., Σκόπα Χ., Χαλμούκης Α., Κυραζοπούλου Β., Ανδρουλάκης Ι., Βαγενάκης Α. Η βιοψία αναρρόφησης σε σχέση με άλλες διαγνωστικές μεθόδους των θυρεοειδικών όζων. Ιατρική 58 (1): 61 - 67, 1990. 
 44. Σπηλιώτης Ι. Θεραπευτική προσπέλαση του θυρεοειδικού καρκίνου. Ιατρική 58 (5): 446 - 452, 1990. 
 45. Σπηλιώτης Ι., Βαγενάς Κ., Παναγόπουλος Κ., Ανδρουλάκης Ι. Αρχική αντιμετώπιση μιας μαζικής καταστροφής. Ιατρική Επιθεώρηση Ενόπλων Δυνάμεων, 1990. 
 46. Δραγώτης Κ., Πατρώνη Ο., Σπηλίωτης Ι., Σκαρτσής Α., Οικονόμου Α., Κούκουρας Δ. Ρήξη διαφράγματος μετά κάκωση θώρακα κατά τη διάρκεια ΜΥΑ με ΡΕΕΡ. Ιατρικά Χρονικά 11 (1Β): 958 - 962, 1989. 
 47. Σπηλιώτης Ι., Παναγιωτοπούλου Κ., Τσολάκης Ι., Τζωρακολευθεράκης Ε., Ανδρουλάκης Ι. Η δράση της χολεστυραμίνης στην περιτονίτιδα από χολή σε επιμύες. Πρόοδοι Ιατρικές Επιστήμες 2: 209 - 213, 1989. 
 48. Σκόπα Χ., Σπηλιώτης Ι. Υποκλινικό καρκίνωμα του θυρεοειδούς. Ιατρική Επικοινωνία 1 (4): 355 - 357, 1989. 
 49. Σπηλιώτης Ι., Σκόπα Χ., Τσιριγώτης Μ., Καραχάλιου Φ., Ανδρουλάκης Ι., Βαγενάκης Α. Κυτταρολογική διάγνωση θυρεοειδικών όζων σε δείγματα ληφθέντα με μη αναρροφητική παρακέντηση. Ιατρική Επικοινωνία 1 (4): 327 - 330, 1989.
 50. Σπηλιώτης Ι., Παναγόπουλος Κ. Κλινικά προβλήματα Χειρουργικής. Ιατρικές εκδόσεις, Α. Βούλγαρη 1989 (σελ. 243) Πάτραι.
 51. Σπηλίωτης Ι. Ο πιθανός καρκινογενετικός ρόλος των γαστρεντεριακών ορμονών. Ιατρικά Χρονικά 9 (1Β): 762 - 766, 1989.
 52. Σπηλίωτης Ι. Όζος στο θυρεοειδή αδένα. Πρόοδοι Ιατρικές Επιστήμες 2: 19 -24, 1989.
 53. Χαλμούκης Α., Σπηλίωτης Ι., Μαστοράκου Ε., Λυκάκη Ε., Οικονομόπουλος Α., Δημόπουλος Ι Ο ρόλος του υπερηχοτομογραφήματος στην διερεύνηση των διογκώσεων του θυρεοεοδούς. Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής 6 (3): 220 - 223, 1989.
 54. Κούκουρας Δ., Σπηλίωτης Ι., Αναστασίου Ε., Καλφαρέντζος Φ, Η αξιολόγηση απλών εργαστηριακών παραμέτρων στην ασθενή με χειρουργική σήψη. Ιατρικά Χρονικά 28 (1Α): 284 - 289, 1988. 
 55. Σπηλίωτης Ι., Σκόπα Χ., Χαλμούκης Α., Ανδρουλάκης Ι. Η αξία της βιοψίας με λεπτή βελόνα στις παθήσεις του θυρεοειδή αδένα. Ελληνική Χειρουργική 60 (4): 407 - 410, 1988. 
 56. Χαλμούκης Α., Σπηλίωτης Ι., Κυριαζοπούλου Β., Δουγενής Δ., Βαγενάκης Α., Ανδρουλάκης Ι. Θυρεοειδικοί όζοι:φυσική εξέταση ή υπέρηχοι. Ιατρική 53: 57 - 60, 1988. 
 57. Καλφαρέντζος Φ., Πέππας Γ., Σπηλίωτης Ι., Ανδρουλάκης Ι. Ανάπτυξη καθυστερημένου πνευμονοθώρακα μετά καθετηριασμό της υποκλειδίου φλέβας. Ελληνική Χειρουργική 60: 523 - 526, 1988. 
 58. Κούκουρας, Δ., Σπηλίωτης Ι., Δουγενής Δ., Καλφαρέντζος Φ. Η προγνωστική αξία του ανινογράμματος στην χειρουργική σήψη. Ιατρικά Χρονικά 28 (1): 853 - 858, 1988. 
 59. Σπηλίωτης Ι., Σκόπα Χ., Κυριαζοπούλου Β., Χαλμούκής Α., Ανδρουλάκης Ι., Βαγενάκης Α. Θυρεοειδικοί όζοι «απροσδιόριστοι» κυτταρολογικά στη βιοψία με λεπτή βελόνα. Ελληνική Ιατρική 54 (5): 339 - 342, 1988.
 60. Σπηλίωτης Ι., Αρβανίτη Α., Τσιριγώτης Μ., Αγγελοπούλου Ε., Καλφαρέντζος Φ. Ο αποικισμός των σάκων ΟΠΔ στην κλινική πράξη. 1ο Παν/νο Συνέδριο ΟΠΔ 6 - 8/11/87, σελ. 308 - 310. 
 61. Καλφαρέντζος Φ., Σπηλιώτης Ι., Βελιμέζης Γ., Δουγένης Δ., Ανδρουλάκης Ι. Συγκριτική μελέτη της δυναμομετρίας χειρός και του προγνωστικού δείκτη θρέψης. 1ο Παν/νο Συνέδριο ΟΠΔ 6 - 8/11/87, σελ. 119 - 123. 
 62. Σταυρόπουλος Μ., Σπηλιώτης Ι., Αρβανίτη Α., Ράθωσης Σ., Καλαφαρέντζος Φ. Η αλλαγή των κεντρικών φλεβικών καθετήρων με οδηγό-σύρμα. 1ο Παν/νο Συνέδριο ΟΠΔ 6 - 8/11/87, σελ. 298 - 301. 
 63. Σπηλίωτης Ι., Κακλαμάνης Λ., Τσολάκης Ι., Κομηνέα Α., Παναγόπουλος Κ., Πετρόχειλος Ι., Ανδρουλάκης Ι. Αδενοκαρκίνωμα εκ κυψελιδικών κυττάρων μικρού σιελογόνου αδένα. Ελληνική Ογκολογία 23 (1): 68 - 76, 1987. 
 64. Δουγενής Δ., Σπηλίωτης Ι., Τσολάκης Ι., Καλφαρέντζος Φ., Ανδρουλάκης Ι. Η πρόγνωση στην ενδοκοιλιακή σήψη. Ιατρικά Χρονικά 27 (1): 424 - 427, 1987. 
 65. Κούκουρας Δ., Σπηλίωτης Ι., Β Δουγενής Δ., Καλφαρέντζος Φ. Η πρόγνωση στο σηπτικό ασθενή με κλινικοεργαστηριακά και μεταβολίκα κριτήρια. Ελληνική Ιατρική 53 (6): 388 - 394, 1987. 
 66. Σπηλίωτης Ι. Μονήρης θυρεοειδικός Όζος. Ιατρική 51: 343 - 352, 1987. 
 67. Καλφαρέντζος Φ., Δουγενής Δ., Σπηλίωτης Ι., Aνδρουλάκης Ι. Εκπαίδευση, έλεγχος και αντιμετώπιση των διαταραχών της θρέψης με ηλεκτρονικό υπολογιστή. Ιατρικά Χρονικά 5 (Θ): 393 - 404, 1986. 
 68. Σπηλίωτης Ι., Σκόπα Χ., Δουγενής Δ., Χαλμούκης Σ., Γκίκας Χ., Ανδρουλάκης Ι. Ανάπτυξη μικτού θηλώδους - θυλακιώδους Καρκίνου του Θυροειδούς σε έδαφος θυροειδίτιδος Hashimoto. Ιατρικά Χρονικά 12 (θ): 809 - 813, 1986. 
 69. Σπηλίωτης Ι., Παναγόπουλος Κ., Παναγιωτοπούλου K., Τζωρακολευθεράκης Ε., Ανδρουλάκης Ι. Νεοπλάσματα των λείων μυϊκών ινών του στομάχου και του λεπτού εντέρου. Ελληνική Ογκολογία 21 (4): 169-177, 1985.

Copyright © hipec.gr 2012 | Developed by Dr. Graphics